ADR Denetim Hizmetleri

ADR Denetim Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Denetimi; Firma faaliyetlerinin ADR, RID ve IMDG uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi, gelişen güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmasıdır.

ADR Risk Değerlendirme Hizmeti

Tehlikeli Madde Risk Yönetim Hizmetleri; ADR, RID ve IMDG yönetmeliklerine göre firmaların sorumluluk alanlarında kalan ancak faaliyet konusu olmayan iş ve işlemlerin alıcı ve gönderici yükümlülüğü dahil olmak üzere gerekli hizmetlerin verilmesidir.