ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi

 

 

ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi

Tehlikeli Mal Nedir?

Fiziksel- kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya kolayca ateş alıcı sıvı ve katı maddeler, radyoaktif ve aşındırıcı maddeler, mühimmat, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar, su ile temas ettiğinde yanıcı gaz yayan maddeler ve kendiliğinden kıvılcımlana bilen maddelerdir.

Tehlikeli Madde Nedir?

Tehlikeli Mal: Modern hayat için olmazsa olmaz niteliklerine rağmen insanların sağlığına, kamu güvenliğine ya da çevreye yönelik risk meydana getirmesi nedeniyle tehlikeli kabul edilen mallardır.

Çevreye oluşan Riskler: Toprağa, suya, atmosfere ya da genel olarak stabil ve kapalı jeolojik yapılar dahil çevreye zarar verme olasılığıdır. Bu malların (maddeler ya da atıklar) çevre ile doğrudan ya da dolaylı olarak temasa geçme yolları kasıtlı olarak, atma ya da dökme yoluyla, kaza eseri, sızıntılar, egzoz ya da kaza sonucu dökülme yoluyla oluşmaktadır.

Neden “Tehlikeli Madde”?

Tehlikeli maddelerin taşınması konusunda; ambalajlama, dolum, nakliye, boşaltma ve tanker üretimi yapan firmalara bir dizi yaptırım ve belgelendirme zorunluluğu getiren tehlikeli maddeleri tanımlayan, sınıflandıran, tehlike anında yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar içeren ‘’Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’’ temel standartları belirlemektedir.

Tehlike Sınıfları Nedir?

Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler (Alt sınıflara ayrılmaktadır: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ve 1.6)

Sınıf 2 Gazlar

Sınıf 3 Alevlenir sıvılar

Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler

Sınıf 5.1 Yakıcı (Yükseltgen) maddeler

Sınıf 5.2 Organik peroksitler

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler

Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler

Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesnel

 

UN Numarası Nedir?

Başlıkları kapsamında Genel Bilinçlendirme Eğitimi bünyemizdeki Eğitim Sorumlumuz tarafından verilmektedir.