Alıcı Danışmanlık Hizmeti

Alıcı Danışmanlık Hizmeti

  • Paketleme ve Etiketleme; Sevkiyatı tamamlanan tehlikeli malların uygun şekilde depolanması amacı ile çalışanların etiket ve paketlerle ilgili bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
  • Yasal İzinler ve Dokümantasyon; Sevkiyatın başlamasından bitiş aşamasına kadar yerel ve merkezi idareden alınması gereken izinler ve bilgilendirmeler ile sevkiyatın ADR’ye uygunluğu ve doğrulanmasından, gönderici ve yükleyiciden taşıma dokümanların teminini sağlanmaktadır.
  • Çalışan Eğitimi; Sevkiyatı tamamlanan tehlikeli malların boşaltılmasında kullanıma hazır hale getirilmesine kadar görev alan çalışanları tehlikeli mallar ile ilgili eğitime tabi tutulmaktadır.
  • Raporlama; ADR Mevzuatı kapsamında yapılan tüm çalışmaları ve verilen hizmet detaylarını; T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığına ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak tutulan ziyaret defter tutanakları ile paralel olarak yıllık faaliyet raporlarına aktarılmaktadır.