Araç Uygunluk Belgelendirmesi

Araç Uygunluk Belgelendirmesi

TSE tarafından sertifikalandırılmış uzmanların rehberliğinde, ADR Bölüm 6.8 ve aşağıda belirtilen standartlar kapsamında ADR onaylı tank tasarım ve imalat süreçlerinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • TS EN 13094 – Akaryakıt, Asfalt vb. Taşınmasında Kullanılan Çalışma Basıncı 0,5 Bar’ı Geçmeyen Tanklar
  • TS EN 13530-2 – Oksijen, Argon, Azot vb. Taşınmasında Kullanılan Soğutularak Sıvı Taşıyan (Kriyojenik) Tanklar (Çift Cidarlı ve Cidarlar Arası Vakum İzolasyonlu)
  • TS EN 14398-2 – Soğutularak Sıvı Taşıyan Tanklar (Tek Cidarlı ve Katı İzolasyonlu)
  • TS EN 12493 – Propan, Bütan, LPG Karışımları vb. Taşınmasında Kullanılan LPG Taşıma Tankı
  • TS EN 14025 – Sıvı Kimyasallar ve Muhtelif Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Genel Basınçlı Tanklar Hakkında TMGD hizmeti almaları zorunludur.