Taşıyıcı Danışmanlık Hizmeti

 

Taşıyıcı Danışmanlık Hizmeti

  • Araç Seçimi; taşınacak tehlikeli malların sınıf ve miktarlarına bağlı olarak ADR ve yerel yükümlülükleri göz önüne alarak en uygun çekici ve taşıyıcı aksamın seçiminde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Mevcut çekicilerin ve taşıcıyı aksamların ADR’ye göre periyodik kontrollerinin hatırlatılması konusunda da yönlendirmeler yapılmaktadır.
  • Eğitim ve Bilgilendirme; Sevkiyat süresinde sürücü ve kabin ekibine taşıdıkları tehlikeli mallara uygun eğitimleri verilmektedir ayrıca olası acil durumlarda alınması gereken önlemleri teorik ve pratik eğitimlerle işletme çalışanları eğitilmektedir.
  • Yasal İzin ve Dokümantasyon; Sevkiyat esnasında olası denetimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak ADR ve yerel gerekliliklerine uygun dokümanların oluşturulmasında ve bazı tehlikeli maddelerin taşınmasında idarece alınması gereken izinlerinde ve bu izinlerin alınmasında çözüm ortağı olunmaktadır.
  • Çevre ve Kişisel Koruma Önlemleri; ADR kapsamında taşınacak tehlikeli malların cinsine göre araçlarda bulundurulacak kişisel koruyucu donanımlar ve çevre koruma donanımlarının bulundurulması ve temini durumlarında gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  • Raporlama; ADR Mevzuatı kapsamında yapılan tüm çalışmaları ve verilen hizmet detaylarını; T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığına ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak tutulan ziyaret defter tutanakları ile paralel olarak yıllık faaliyet raporlarına aktarılmaktadır.