TMFB Muafiyet Raporu

 

 

TMFB Muafiyet Raporu

İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin TMFB ve/ veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK’ dan yılda bir muafiyet durumunu belirten bir rapor almak zorundadır. Bu işlemleri TMGD İZ; çözüm ortağınız olarak sonuca ulaştırmaktadır.

26.01.2018 tarihinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; “Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na hitaplı 27/12/2017 tarihli ve E.102289 sayılı yazımız kapsamında bir kısım akaryakıt istasyonlarının, TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma muafiyetlerinin olup olmadığının tespiti amacıyla, TMGDK’lar tarafından 2018 yılı için iki dönem halinde aşağıdaki tabloya göre TMGD muafiyet raporu düzenletmeleri ön görülmüş olup, akaryakıt istasyon sahipleri tarafından TMGDK’lara tarafında hazırlatılarak bir örneği T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilecek rapor örneği, ekteki şekilde olacağı hususu, ilgililere duyurulur.” (www.tmkt.gov.tr)

EK-2: Rapor Formatı (indirmek için Tıklayın)