Üretici / Gönderen Danışmanlık Hizmeti

Üretici / Gönderen Danışmanlık Hizmeti

  • Paketleme & Etiketleme; Sınıflandırılması yapılmış tehlikeli malların gönderici ve alıcı isteğini göz önünde bulundurarak en uygun ADR yöntemiyle paketlenmesini ve etiketlenmesini sağlamak,
  • Çalışan Eğitimi; Tehlikeli malların paketlenmesi ve taşıması esnasında oluşabilecek riskleri göz önüne alarak, işletmelere özgü ADR Mevzuatı Bölüm 1.8.3. uyarınca eğitim programları oluşturulmaktadır.
  • Yasal İzinler & Dökümantasyon; Tehlikeli malların taşınması esnasında birçok prosedüre uyulması gereklidir. Bu prosedürler aşağıdaki etkenlere bağlıdır.
  • Tehlikeli maddelerin sınıfı
  • Tehlikeli maddelerin miktarı
  • Tehlikeli maddelerin paketleme çeşidi
  • Tehlikeli maddelerin taşıma koşulları
  • Tehlikeli maddelerin gideceği güzergah

 

  • TMGD İZ DANIŞMANLIK, bu etkenleri göz önüne alarak yerel ve merkezi kurumlardan alınacak izinler, sevkiyat esnasında bulundurulacak dokümanların hazırlanmasında ve sevkiyat ile ilgili hizmet alacağınız tüm aracı firmaların da denetimini yaparak hizmet vermekteyiz.
  • Raporlama; ADR Mevzuatı kapsamında yapılan tüm çalışmaları ve verilen hizmet detaylarını; T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığına ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak tutulan ziyaret defter tutanakları ile paralel olarak yıllık faaliyet raporlarına aktarılmaktadır.