Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda bir önceki yılın (örneğin; 31.03.2018 tarihi son gün olmak üzere 01.01.2017/ 31.12.2017 tarihleri arasında) alınan mal miktarı, satılan mal miktarı, doldurulan mal miktarı, paketlenen mal miktarı, gönderilen mal miktarı kıstaslarına göre rakamsal verileri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. TMGD İZ olarak çalıştığımız işletmelerde Yıllık Faaliyet Raporlanmasını check-listler oluşturarak bu süreci belli periyotlarda kontrol etmekte ve zamanında doğru raporlama kriterlerini sağlayarak tamamlamaktayız.