Yükleyen / Boşaltan Danışmanlık Hizmeti

 

 

Yükleyen / Boşaltan Danışmanlık Hizmeti

  • Çalışan Eğitimi; Sevkiyata hazır hale getirilen tehlikeli malların yüklemesi, boşaltılması ve elleçlenmesi esnasında uygulanacak ADR hükümlerine göre çalışanlara eğitim verilmektedir.
  • Paketleme & Etiketleme; Sevkiyatın gerçekleşmesinden önce paketleme ve etiketlemenin ADR kapsamında uygunluğunun olup olmadığı kontrol edilmesi ve çalışanların bu etiketlere uygun süreçleri yerine getirmesini sağlanır. Sevkiyatın ADR’ye uygunsuzluğu tespit edilirse gerekli çalışmanın yapılması için göndericiye bilgilendirme yapılmaktadır.
  • Özel Yükümlülükler; ADR sözleşmesi tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi konusunda birçok özel hükmü bulunmaktadır. TMGD İZ olarak; sevkiyata taraf olanların isteklerine göre ve ADR’ye uygun şekilde yükümlülüklerini taraflara bildirir ve uygulanmaları yönlendirilmektedir.
  • Yasal Dokümantasyon; sevkiyat esnasında ve süresince yükleyici, boşaltıcı ve elleçleyici işlerinde çalışanlara yol gösterecek gerekli dokümanların sağlanması ve çalışanların bu dokümanları kullanması konusunda eğitim verilmektedir.
  • Raporlama; ADR Mevzuatı kapsamında yapılan tüm çalışmaları ve verilen hizmet detaylarını; T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığına ve çalıştığımız firmalara periyodik olarak tutulan ziyaret defter tutanakları ile paralel olarak yıllık faaliyet raporlarına aktarılmaktadır.